KAIYUN.COM(中国)官方官网

English
手机版本
  • 集团下拥有欧洲、台湾、日本等相关知名品牌代理
  • 集团下拥有欧洲、台湾、日本等相关知名品牌代理
  • 集团下拥有欧洲、台湾、日本等相关知名品牌代理
  • 集团下拥有欧洲、台湾、日本等相关知名品牌代理
  • 集团下拥有欧洲、台湾、日本等相关知名品牌代理
  • 集团下拥有欧洲、台湾、日本等相关知名品牌代理
  • 集团下拥有欧洲、台湾、日本等相关知名品牌代理
  • 集团下拥有欧洲、台湾、日本等相关知名品牌代理
  • 集团下拥有欧洲、台湾、日本等相关知名品牌代理
产品中心
KAIYUN.COM(中国)官方官网

产品详细

MH20i

 

MH20i

 

测量方向 ±X ±Y +Z
更改位置

A轴手动(垂直方向):0-90°(15°增量)                                                      

B轴手动(水平方向):±180°(15°增量)

重复定位精度 σ≤1.5um
重复精度(2σ) 0.35um以下(带标准测力10mm测针)
方向性(XY:2D) ±0.8um以下(带标准测力10mm测针),±2.5um以下(带50mm测针)
方向性(XYZ:3D) ±1um以下(带10mm测针),±4um以下(带50mm测针)
测力 XY 0.08N(标准测力)带10mm测针                                                                0.1N(中等测力),带25mm测针
Z

0.75N(标准测力)                                                               

1.9N(中等测力)

超程范围 XY ±14°
Z  +4.0mm(标准测力)                                                                             +3.7mm(中等测力)
超程测力 XY

0.2-0.3N(标准测力)                                                               

0.2-0.4N(中等测力)

Z

3.5N(标准测力)                                                               

7N(中等测力)                                                                            

10N(超大测力)

最大测针长度 50mm(标准测力)                                                                                  60mm(中等测力)
测针安装方法 M2螺纹
单个装置的质量 250g
耐久性 1.000.000次
测座
适用的型号 手动/CNC三坐标测量机
任何小于Ф1mm的测针应与低测力模块一起使用

【返回】

联系方式

地址:
东莞市长安镇振安东路177号
联系方式:
电话:0769-85073665(杨通军)
电话:0769-82713305(梁正跳)
查看地图

在线留言